Konkurentsiameti peadirektori 20.02.2006 otsusega nr 5-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel �F-Process AB omandab valitseva m�ju Enprima Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi