Konkurentsiamet on 06.02.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud �ri�hing �F-Process AB omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud �ri�hingu Enprima Oy �le, viimase �ritegevus toimub Eestis Enprima Estivo AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi