Konkurentsiamet on 25.01.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud �ri�hingud Ahlsell AB ja MCOM Koncerninformation AB s�lmisid osade v��randamise lepingu, mille tulemusena Ahlsell AB omandab valitseva m�ju MCOM Sverige AB ja MCOM Eesti O� �le, viimase �ritegevus toimub Eestis. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi