Konkurentsiameti peadirektori 16.01.2006 otsusega nr 2-KO alustati Eesti P�evalehe AS-i, AS-i Eesti Meedia ja AS-i Linnaleht koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 punktile 2.

Tagasi