Konkurentsiamet on 16.12.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Jeld-Wen of Europe B.V. omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud Vest-Wood A/S-i �le. Vest-Wood A/S tegutseb Eestis oma t�tarettev�tja Vest-Wood Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi