Konkurentsiamet on 13.12.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis asutatav Baltic Agro Holding A/S ja Soomes registreeritud Kemira GrowHow Oyj omandavad �hiselt valitseva m�ju AS Kemira GrowHow �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil: compet (at) konkurentsiamet.ee

Tagasi