Konkurentsiameti peadirektori 01.12.2005 otsusega nr 55-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Kvaerner Power Oy omandab valitseva m�ju Noviter Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi