Konkurentsiamet on 21.11.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Kvaerner Power Oy omandab valitseva m�ju Noviter Oy �le. Noviter Oy tegutseb Eestis oma t�tarettev�tja O� Noviter Eesti kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil aadressil: compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi