Konkurentsiameti peadirektori 18.11.2005 otsusega nr 53-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel BT Eesti AS omandab valitseva m�ju Kesko Agro Eesti AS osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p-s 2 s�testatud viisil.

Tagasi