Konkurentsiameti peadirektori 07.11.2005 otsusega nr 52-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel O� VKG Energia omandab valitseva m�ju Fortum Termest AS osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi