Konkurentsiameti peadirektori 03.11.2005 otsusega nr 51-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel omandab Capco Holdings Limited koos Transiidikeskuse AS-ga �hise valitseva m�ju Eestis registreeritud AS DBT �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p-s 3 s�testatud viisil.

Tagasi