Konkurentsiameti peadirektori 02.11.2005 otsusega nr 50-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soomes registreeritud Rakentajain Konevuokraamo Oyj, kes omab �ritegevust Eestis O� RK Ehitust��riist kaudu, omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p-s 2 s�testatud viisil Cramo Holding B.V. �le, kelle �ritegevus toimub Eestis AS Ehitust��riist kaudu.

Tagasi