Konkurentsiameti peadirektori 25.10.2005 otsusega nr 48-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soomes registreeritud Rautaruukki Oyj omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil PPTH Steelmanagement Oy �le, kelle �ritegevus toimub Eestis PPTH Steel Ltd Eesti filiaali kaudu.

Tagasi