Konkurentsiameti peadirektori 21.10.2005.a otsusega nr 47-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Elion Ettev�tted AS omandab valitseva m�ju MicroLink AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Nimetatud koondumiseks anti luba l�htudes konkurentsiseaduse � 27 l�ikest 3, st tingimusel, et koondumise osalised t�idavad endale v�etud kohustused.

Tagasi