Konkurentsiamet on 21.10.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt K�prosel registreeritud Capco Holdings Limited omandab Transiidikeskuse AS'iga �hise valitseva m�ju Eestis registreeritud AS DBT �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi