Konkurentsiamet on 19.10.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Rakentajain Konevuokraamo Oyj omandab valitseva m�ju Hollandis registreeritud Cramo Holding B.V. �le, kes tegutseb Eestis AS Ehitust��riist kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi