Konkurentsiameti peadirektori 27.09.2005 otsusega nr 45-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soome �ri�hing OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj omandab valitseva m�ju Soome �ri�hingu Pohjola-Yhtym� Oyj �le, kes omab Eestis �ritegevust Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS kaudu, konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi