Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 08.09.2005 otsusega nr 44-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soome �ri�hing TietoEnator Oyj omandab valitseva m�ju L�ti �ri�hingu SIA IT Alise �le, kes omab Eestis �ritegevust IT Alise Eesti O� kaudu, konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi