Konkurentsiameti peadirektori 30.08.2005 otsusega nr 43-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel ISS Estonia O� omandab valitseva m�ju O� ESS Haldus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi