Konkurentsiamet on 26.08.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing TietoEnator Oyj omandab valitseva m�ju L�tis registreeritud �ri�hingu IT Alise �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i telefonidel 680 3948 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi