Konkurentsiameti peadirektori 09.08.2005 otsusega nr 41-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Taanis registreeritud Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a ja Rootsis registreeritud Svenska Lantm�nnen ek.f�r omandavad �hiselt valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil Scandinavian Farmers AB �le, kelle �ritegevus hakkab toimuma Eestis Farm Plant Eesti AS kaudu.

Tagasi