Konkurentsiameti peadirektori 10.08.2005.a otsusega nr 42-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena omandab Lagrummet December NR 1058 100%-lise osaluse Inflight Service Europe AB ja Inflight Service Logistics Nordic AB �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi