Konkurentsiameti peadirektori 01.08.2005.a otsusega nr 40-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena omandab Finland Post Corporation 100%-lise osaluse Combifragt Eastern Europe A/S �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi