Konkurentsiamet on 25.07.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a ja Rootsis registreeritud Svenska Lantm�nnen ek.f�r omandavad �hiselt valitseva m�ju Scandinavian Farmers AB �le. Eestis omab Svenska Lantm�nnen ek.f�r �ritegevust Farm Plant Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi