Konkurentsiamet on 15.07.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Finland Post Corporation omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud Combifragt Easten Europe A/S �le, kes omab Eestis �ritegevust O� Combifragt Eesti kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil "compet (at) konkurentsiamet.ee".

Tagasi