Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 14.07.2005.a otsusega nr 37-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena London & Regional Group Holdings Ltd omandab valitseva m�ju Holiday Club Finland Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi