Konkurentsiameti peadirektori 22.06.2005 otsusega nr 36-KO alustati Elion Ettev�tted AS ja MicroLink AS koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi