Konkurentsiameti peadirektori 17.06.2005 otsusega nr 33-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel omandab For-side.com.Co.,Ltd valitseva m�ju iTouch plc �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi