Konkurentsiameti peadirektori 17.06.2005.a. otsusega nr 34-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel omandavad TietoEnator Oy ja Kustannusosakeyhti� Kauppalehti �hise valitseva m�ju asutatava �ri�hingu �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses ja lg 2 s�testatud viisil.

Tagasi