Konkurentsiameti peadirektori 10.06.2005.a. otsusega nr 32-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Nanso Oy omandab valitseva m�ju Vogue Group Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi