Konkurentsiamet on 03.06.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing TietoEnator Oyj, kes Eestis tegutseb l�bi t�tarettev�tjate TietoEnator Eesti O� ja TietoEnator Support O�, ja Soomes registreeritud �ri�hing Kustannusosakeyhti� Kauppalehti, kes Eestis tegutseb l�bi Balti Uudistetalituse AS, O� BNS Eesti ja ETA Uudistetalituse O�, loovad �hisettev�tja otsepostitusteenuste osutamiseks. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi