Konkurentsiamet on 01.06.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Nanso Oy, kes Eestis tegutseb l�bi t�tarettev�tja Nanso Eesti O�, omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud �ri�hingu Vogue Group Oy �le, kellel on Eestis t�tarettev�tja VG Grupp AS. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi