Konkurentsiamet on 30.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Jaapanis registreeritud �ri�hing For-side.com.Co.,Ltd omandab valitseva m�ju Inglismaal registreeritud �ri�hingu iTouch plc �le, kes tegutsev Eestis l�bi Jippii Estonia AS. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi