Konkurentsiameti peadirektori 31.05.2005.a. otsusega nr 30-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Deutsche Beteiligungs AG omandab valitseva m�ju Global Power Solutions Inc �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi