Konkurentsiameti peadirektori 24.05.2005.a. otsusega nr 27-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Velsicol Holdings Corporation omandab valitseva m�ju True Specialty Corporation �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi