Konkurentsiamet on 20.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Interinfo Baltic O�, mis on Eestis asutamisel Belgias registreeritud Interinfo Holding SCA poolt, omandab valitseva m�ju Eniro Eesti AS �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi