Konkurentsiamet on 11.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud DAB Dental Aktiebolag ja AS Sirowa Tallinn omandavad �hiselt valitseva m�ju asutatava Sirowa DAB O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi