Konkurentsiamet on 03.05.2005.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Deutsche Beteiligungs AG omandab valitseva m�ju USA-s registreeritud Global Power Solutions Inc �le, kes tegutseb Eestis Clyde Bergemann Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi