Konkurentsiameti peadirektori 12.04.2005 otsusega nr 18-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt AS A-Selver omandab valitseva m�ju O� Tirsi Grupp osa �le Konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi