Konkurentsiameti peadirektori 04.04.2005.a otsusega nr 15-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Soomes registreeritud �ri�hing Finland Post Corporation omandab valitseva m�ju �ri�hingu John Nurminen Eesti AS osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi