Konkurentsiamet on 28.03.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS A-Selver omandab valitseva m�ju O� Tirsi Grupp osa �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 6 803 947 v�i 6 803 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi