Konkurentsiamet on 09.03.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Finland Post Corporation omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud �ri�hingu John Nurminen Eesti AS �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi