Konkurentsiamet on 07.03.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt �ri�hing AS Prisma Peremarket omandab valitseva m�ju �ri�hingu AS RaMare �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi