Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 04.03.2005 otsusega nr 11-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel USA �ri�hing SBC Communications Inc. omandab valitseva m�ju USA �ri�hingu AT&T Corp. ja AT&T Global Network Services Estonia O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi