Konkurentsiamet on 25.02.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Arco Vara �rijuhtimise O� ja Rootsis registreeritud East Capital Holding AB omandavad �hise valitseva m�ju Arco Varavalitsemise AS- i �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi