Konkurentsiameti peadirektori 15.02.2005.a otsusega nr 8-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Rootsis registreeritud �ri�hing Inflight Service Europe AB omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud �ri�hingu Scandinavian Travel Retail Eesti O�, L�tis registreeritud �ri�hingu SAS Trading Latvija SIA ja Poolas registreeritud �ri�hingu SAS Trading Polska SP.Z.O.O. �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi