Konkurentsiamet on 08.02.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud SBC Communications Inc. omandab valitseva m�ju USA-s registreeritud AT&T Corp �le, kelle �ritegevus toimub Eestis AT&T Global Network Services Estonia O� kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3947 v�i 680 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi