Konkurentsiameti peadirektori 28.01.2005 otsusega nr 7-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Norras registreeritud Schibsted ASA omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Alma Media Corporationi �le Konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi