Konkurentsiamet on 26.01.2005.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud �ri�hing Inflight Service Europe AB omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud �ri�hingu Scandinavian Travel Retail Eesti O�, L�tis registreeritud �ri�hingu SAS Trading Latvija SIA ja Poolas registreeritud �ri�hingu SAS Trading Polska SP.Z.O.O. �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 680 3946 v�i 680 3947 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi