Konkurentsiameti peadirektori 24.01.2005.a otsusega nr 5-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Soomes registreeritud �ri�hing Atria Group plc omandab valitseva m�ju Eestis registreeritud �ri�hingu AS Valga Lihat��stus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi